Yemek neofobisi toplumun farklı kesitlerinde yaygın görülen, yaşa, cinsiyete, sosyal yaşantıya, aile yapısına, deneyimlere bağlı olarak değişen ve gelişen ve yaygınlaşan yeni ve farklı gıdalara karşı önyargılı olma veya reddetme durumudur. Çocukluk çağından itibaren görülebilmekle birlikte yaşamın ileriki yıllarında farklı maruziyetler sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu maruziyetlerden en önemlisi sosyal medya kullanımının ciddi artışıyla orantılı olarak artan yanlış beden algısıdır. Beslenme alışkanlığı sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken bir konu iken bu konu takıntı haline dönüşürse ciddi fiziksel ve/veya ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Altında yatan neden ne olursa olsun çocuklar yeme davranışlarına göre iştahsız, yemek seçen ve beslenme korkusu (food neofobi) olan çocuk olmak üzere 3 temel sınıfta toplanabilmektedir. Her kategorinin altında yatan nedenler birbirine benzerlik gösterebilir veya farklı da olabilir. Ancak çocuğun yemeğe gösterdiği tepkiler farklıdır. Bu kavramlardan biri olan beslenme korkusu, kalıtımsal ve uyumsal bir kişilik özelliği olarak görülmekte ve çocuğun tadını bilmediği yeni gıdalara karşı besin reddi olarak tanımlanmaktadır. Kendi kendine yemek yiyebilen çocukları, sofrada kendi haline bırakmak ve yemeği kendisinin yemesine olanak tanımak, sabırsızlık göstermemek, çocuğu çeşitli kurallara uyması yönünde zorlamamak gerekir. Annelere (ya da çocuğun bakımından sorumlu kişiye) yardım etmek isteyen diyetisyenlerin en önemli görevi, yapacağı ilk görüşme için hazırlıklı olmaktır.

 Aile yemek zamanı ve düzeni konusunda rol model olmalıdır ve çocuğa da bu konuda çeşitli sınırlamalar koymalıdır ve unutulmamalıdır ki bu tedavi süreci uzundur ve anahtarı güvencedir.

Bahçeşehir MerveDiyet Merkezi Diyetisyenleri olarak bu yazımızda yemek neofobisi konusunu sizlerle paylaştık. Sizler de beslenme danışmanlığı almak isterseniz 0533 935 90 14 numarasından bize ulaşabilirsiniz.