Sözleşmeler 2018-01-14T10:46:55+00:00

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Bu sözleşme www.mervediyet.com adresinde bulunan web sitesindeki haklarınızı ve sorumluluklarınızı kapsamaktadır.
 2. www.mervediyet.com üzerinden online diyet paketlerimizden yararlanmak için www.mervediyet.com uzantılı internet adresine üye olmayı ve bu kapsamda gerekli olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.
 3. www.mervediyet.com uzantılı internet sitesine üye olurken 2. madde çerçevesinde edinilen bilgiler adli ve/veya idari makamların yetkileri saklı kalmak kaydıyla kesinlikle üçüncü şahıs ve firmalar ile paylaşılmaz / satılmaz.
 4. www.mervediyet.com adresine üye olarak online diyet paketlerimizi satın alabilir veya satın aldığınız paketlerin içeriğine göre hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
 5. www.mervediyet.com adresinden aldığınız online diyet paketleri için, ödeme yaparken verdiğiniz hiçbir ödeme bilgisi sistemimizde daha sonradan kullanılmak üzere kayıt edilmez / yedeklenmez. Sadece ödeme esnasında kullanılır ve girdiğiniz bilgiler silinir.
 6. www.mervediyet.com adresinin iletişim sayfasında yer alan bilgilerden MerveDiyet’e ulaşılabilir, bilgi alınabilir.
 7. MerveDiyet. gerekli gördüğü hallerde kullanıcıların üyeliklerini tek taraflı olarak sona erdirme hakkı saklıdır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. İş bu sözleşme, MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi-Fatma Merve Kalelioğlu Ciftci (Bundan sonra “MerveDiyet” olarak anılacaktır) ile Online Diyet hizmetinden yararlanmak isteyen  (Bundan sonra “Danışan” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, MerveDiyet’e ait olan www.mervediyet.com uzantılı internet adres sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak MerveDiyet tarafına ulaşması ile başlar.
 2. Danışan bilgileri, İşbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan bilgilerdir. Danışan’ın burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece MerveDiyet tarafından kullanılabilir. MerveDiyet hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu ve/veya hukuka aykırı bir durum bulunmamakla birlikte gerekli gördüğü hallerde Danışan olarak hesabı kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Olabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğabilecek bilgi hırsızlığından vs. hususlardan da MerveDiyet sorumlu değildir.
 3. Danışan’ın Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde Danışan’ın uğrayacağı zarardan MerveDiyet sorumlu tutulamaz.
 4. İş bu sözleşme ile Danışan’a online diyet hizmetleri sunmaktadır. MerveDiyet, Danışan’ın talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. Online diyet hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan MerveDiyet sorumlu değildir.
 6. MerveDiyet, Danışan’n sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi söz konusu olur ise, Danışan ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili ve/veya benzer bir durumda MerveDiyet, ilgili hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.
 7. Danışan tarafından onay verilmesi halinde MerveDiyet bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler Danışan’ın site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter gibi) üzerinden paylaşılabilir. Paylaşım onayı Danışan tarafından her zaman durdurulabilir.
 8. MerveDiyet, online diyeti alan Danışa’a verdiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma ya da bunların Danışan’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta Danışan maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. MerveDiyet, Danışan’a sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Danışan tarafından karıştırılması ve/veya yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 10. Danışan’ın söz konusu online diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişi ve kurumlara devir veya temlik edemez.
 11. Danışan, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MerveDiyet’den herhangi bir tazminat adı altında, hiçbir hal ve koşulda herhangi hak ve alacak talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 12. Danışan tarafından online diyet kayıt işlemi sırasında ve/veya işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde bildirilen elektronik posta adresine hizmete konu olan diyet menüsü,  mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. Danışan söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ve/veya kendisine ulaşmadığı ya da bu anlama gelebilecek herhangi bir hak ve iddiada bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Danışan, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ve/veya gerek işbu Sözleşme gerekse de işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının, eksik ve/veya hatalı ya da hatalı olduğunun tespiti halinde, MerveDiyet hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Danışan, siteye üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır.
 14. MerveDiyet gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabileceği gibi gerekli gördüğü hallerde sözleşmeye ek sözleşmeler yapma hak ve yetkisine de sahiptir. Danışan bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.
 15. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul ……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
 16. MerveDiyet, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ve/veya yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 17. İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için Danışan’a MerveDiyet tarafından gönderilen elektronik postada yer alan tutarın aynı elektronik postada belirtilen IBAN No.su/Müşteri No.suna Havale/Eft ile aktardıktan en erken 2 gün sonra başlayacaktır. Danışan’ın tarafından elektronik posta yoluyla kendisine belirtilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden MerveDiyet sorumlu değildir.
 18. MerveDiyet işbu sözleşmede yer alan hizmetleri Danışan’ın online diyet ücretini  yatırmasından en fazla 7 iş günü içerisinde mücbir sebepler dışında başlatmak zorundadır.
 19. Mücbir Sebepler; Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
 20. MerveDiyet, isteyen Danışan’larına hizmet bedeli olarak serbest meslek makbuzu düzenleyip işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde belirtiği adrese PTT üzerinden gönderecektir. Talepte bulunmayan tüm Danışan’lar serbest meslek makbuzu almamayı kabul etmiş sayılır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi – Fatma Merve Kalelioglu Ciftci, site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Sitede gezinirken iletişime geçmek, danışmak veya teklif almak amacıyla bilerek ve isteyerek verdiğiniz kişisel bilgiler dışında bilgileriniz toplanmaz. Sizden alınan kişisel bilgiler de sizinle irtibata geçmek ve teklif iletmek amacıyla kullanılacaktır. MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi – Fatma Merve Kalelioglu Ciftci, adli ve/veya idari makamların yetkileri saklı kamla kaydıyla hiçbir şekilde bu bilgileri üçüncü şahıs ve firmalar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi – Fatma Merve Kalelioglu Ciftci, şu anda ziyaret ettiğiniz web sitesi ile ayrıca istatistiksel olarak site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin herbir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin Internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip eder. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgi kullanılmamaktadır.

MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi – Fatma Merve Kalelioglu Ciftci Web sayfasında “çerez” (cookie) kullanılmaktadır. Bir web sitesine girdiğinizde, sunucunun tarayıcınıza verdiği simgeye “çerez” (cookie) adı verilir. Çerezler çok çeşitli tür veri depo edebilirler. Çerezler bir sitenin işlevselliğini arttırır ve size sitenin kullanımını daha doğru incelememizde yardımcı olur. Sizin açık izniniz olmadıkça çerezler asla kişisel bilgi toplamaz.

www.mervediyet.com üzerinden dışarı bağlantılar mevcuttur. Dışarı bağlantılar yeni sayfada açılacaktır. Bu bağlantıların ulaştığı sayfalarda yer alan içerikten www.mervediyet.com sorumlu değildir.

KULLANIM KOŞULLARI

 1. İşbu şartlar online diyet hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup üye olarak siteye erişim sağlayan ve herhangi bir şekilde kullanan tüm üyeler bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı site üzerinde yer alan ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.
 2. MerveDiyet, Online diyete kayıt yaptıran danışanlarına elektronik posta üzerinden tavsiye verebilecekleri, diyet listesi ve öneri gönderebilecekleri, makale, video, kitap, sunum gibi uzmanlık alanlarına ilişkin içerikleri danışanlarla iletecekleri bir hizmet bütünüdür.
 3. MerveDiyet online diyet hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan MerveDiyet sorumlu değildir.
 4. MerveDiyet tarafından üyeliği iptal edilen ve/veya bizzat Kullanıcı tarafından üyeliğine son verilen hallerde Kullanıcı’nın üyelik bilgileri MerveDiyet tarafından yasal yükümlülükleri gereği saklanacaktır.
 5. MerveDiyet, Kullanıcılarına kesintisiz, hatasız ve güvenli bir hizmet sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, hastalık, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve/veya kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve/veya benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan, sistemin MerveDiyet’in elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından MerveDiyet sorumlu değildir.
 6. Online Diyet sisteminde danışan olarak kayıtlı Kullanıcı tarafından MerveDiyet Beslenme Ve Diyet Danışmanlık Merkezi Fatma Merve Kalelioğlu Ciftci – Danışan Online Diyet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında bildirilen gerekli bilgiler doğru verilmiş olsun ya da olmasın danışan olarak kayıtlı Kullanıcı’nın siteden edindiği tavsiye ve önerileri kullanmak suretiyle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşmadaki başarısından, siteden edinilen bu ve diğer tüm bilgilerin doğruluğundan ya da beklenen sonucu vermemesinden, bu tavsiye ve önerilerin hayata geçirilmesi sebebiyle Kullanıcı’da oluşması muhtemel sağlık sorunlarından ve doğacak diğer zararlardan MerveDiyet hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 7. MerveDiyet, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 8. MerveDiyet online diyet hizmetinden yararlanmak için MerveDiyet Beslenme Ve Diyet Danışmanlık Merkezi Fatma Merve Kalelioğlu Ciftci – Danışan Online Diyet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup MerveDiyet Beslenme Ve Diyet Danışmanlık Merkezi Fatma Merve Kalelioğlu Ciftci – Danışan Online Diyet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi, tüm Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, MerveDiyet’in Kullanıcılarla yapmış olduğu üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.
 9. İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyet yasalarına tabidir ve işbu koşulların geçerliliği dâhil MerveDiyet sitesinin kullanılması ile ilgili veya buna bağlı ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık bakımından İstanbul……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.