LİPÖDEM

Lipödem; adipoz doku bozukluğu, yağ dokunun birikimi ve dağılımı ile kendini gösteren, bacaklarda ve bazen kollarda simetrik yağlanmalara yol açan ağrılı bir durumdur. Genetik soruna bağı özellikle östrojen hormonu dengesizliği ile ilişkisi olan lifödem kadınlarda görülmektedir. Lipödemli kişiler genellikle obezite ile karıştırılmaktadır. Lipödemle ilgili farkındalığının az olması nedeniyle hastalar çoğunlukla tanı alamamakta; kilo vermek ve egzersiz yapmak gibi önerilerle hayatlarına devam etmektedirler. Obezite lipödeme eşlik edebilse de tamamen farklı bir durumdur. Obezitenin aksine lipödemdeki şişlik diyet, egzersiz, kalori kısıtlaması veya bariatrik cerrahileri gibi yöntemlerle tamamen tedavi edilemez. Ayrıca lipödem vücudun belden yukarısının normal olmasından ve simetrik yağ doku artışıyla obeziteden ayrılır. Lipödem ilerlediğinde lenfödem de görülmeye başlanır.

Lipödemin erken tanı ve tedavisi önemlidir. Lipödemli kadınlarda hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler  hastalıklar ve hipirlipidemi daha düşük görülmektedir ancak hastalık tedavi edilmediğinde birçok fiziksel, metabolik ve psikolojik sorunlar meydana gelebilir. Tedavi ekibinde FTR-lenfödem uzmanı, plastik cerrah, vasküler cerrah, bazen bariatrik cerrah, psikiyatrist ve fizyoterapist, hemşire, diyetisyen,psikolog gibi sağlık profesyonelleri yer almalıdır. Lipödem tedavisi konservatif ve cerrahi yöntemler olarak 2 ana kısımdan meydana gelmektedir. Cerrahi yaklaşımlar olarak liposakşın ve lazer-asiste lipoliz ana yöntemlerdir. Cerrahi tedavi olarak lenfatiklere hasar vermeyecek şekilde ince kanüllerle mikro-kanüller liposuction ve lazer-asiste liposakşın önerilmektedir.