Nutri-genetik bilimi esas alınarak diyetisyenler için oluşturulan GentestDiet ile danışanlarınıza, onların genetik yapıları doğrultusunda ve yalnızca onlara özel olan bir beslenme ve egzersiz programı oluşturabilirsiniz. Danışanlarınızın hayatları boyunca yalnızca bir defa GentestDiet yaptırmaları yeterlidir, çünkü genetik yapı yaşam boyunca aynı kalır.

GentestDiet dışındaki tüm kilo verme programları toplum ortalamaları esas alınarak hazırlanmıştır. Bu yaklaşım bir kişide yararlı olan diyetin herkeste aynı etkiyi göstereceği varsayımına dayanır. Oysa her bireyin genetik yapısı birbirinden farklıdır. O nedenle beslenme programları da kişiye özel olmalıdır.

GentestDiet beslenme programını, o kişiyi özel yapan genetik yapısını inceleyerek ortaya koyar. Unutulmamalıdır ki GentestDiet kanıya dayalı değil, kanıta dayalı bilimsel bir uygulamadır.

İstanbul Bahçeşehir Merve Diyet Beslenme Danışma Merkezi Kurucu Diyetisyeni Merve Kalelioğlu Sağlıklı Günler Diler…